دسترسی همگانی(OPAC) کتابخانه سریزدی | حظیره یزد

مدرسة عبد الرحیم خان ( مدرسه نو) واقع در بازار خان یزد از تأسیسات حاجی عبد الرحیم خان است که بین سالهای ۱۲۱۹ - ۱۲۳۷ ه ق ، عهده دار حکومت یزد بود .

این مدرسه رو به ویرانی نهاده بود تا به سال ۱۳۶۹ شمسی خراب و به جای آن ساختمان جدیدی بنا کردند . به سال ۱۳۷۹ قمری به همت آية الله حاج شیخ محمد صدوقی یزدی بنای کتابخانه ای در این مدرسه نهاده شد که چون کتابهای اولیه آن از حاج میرزا محمد سریزدی بود به «کتابخانه سریزدی » مشهور گشت .

روضه محمدیه ( یا مسجد حظیره) نیز یکی از مساجد قدیمی یزد بوده که اصل بنای آن به سال ۸۶۳ ه ق و از اموال حاجی شمس الدين محمد بن زين الدين على شاه میبدی برمی گردد و چون مخروبه بود، به همت آية الله صدوقی ساختمان جدیدی در همان محل قدیم برپا گردید .

در وسط صحن مسجد حظیره ساختمانی به عنوان کتابخانه در نظر گرفته شده بود که به سال ۱۳۶۰ شمسی کتابخانه سریزدی به صورت مستقل بدین مکان منتقل گردید .

در سفری که مرحوم دانش پژوه به سال ۱۳۶۲ شمسی به یزد رفته بودند از این کتابخانه دیدن کرده و تعداد کتابهای موجود آن را ۲۷۰۱ نسخه چاپی و ۲۷۰ نسخه خطی ذکر کرده است ، سپس به معرفی ۷۶ نسخه آن به ترتیب حروف الفبا پرداخته است .

در حال حاضر نیز روزانه بسیاری از طالبان علم از آن بهره می برند. کتابخانه تحت اشراف امام جمعه محترم یزد ، دانشمند علم دوست و گرامی ، جناب حجة الاسلام والمسلمین صدوقی یزدی اداره میگردد . علاقه جناب ایشان به کتاب و خصوصا نسخه های خطی - چنانچه از فهرست مخطوطات کتابخانه شخصی ایشان نمایان است . به کتابخانه رونقی خاص بخشیده است . کتابخانه سریزدی در حال حاضر دارای حدود 50000 نسخه چاپی و ۹۰۰ نسخه خطی است . فهرست نسخه های خطی این کتابخانه توسط فاضل محقق سید جعفر حسینی اشکوری تألیف شده و در زمستان ۱۳۸۶ ه ش ( ۱۶۲۹ ه ق) جلد اول آن به چاپ رسید.

کاربران آنلاین :17