دسترسی همگانی(OPAC) کتابخانه سریزدی | حظیره یزد

 

کتابخانه سریزدی ( مسحد روضه محمدیه) مجموعه از نسخ خطی ارزشمند را دارد که فهرست آن  توسط فاضل محقق سید جعفر حسینی اشکوری تألیف شده که مجموعا در سه جلد فهرست نویسی نسخ خطی آن منتشر گردید.

در لینک زیر اطلاعات کامل تری از سه جلد این کتاب ارائه گردیده است.

کتاب فهرست نویسی نسخه خطی کتابخانه سریزدی

 

 

کاربران آنلاین :35