دسترسی همگانی(OPAC) کتابخانه سریزدی | حظیره یزد

تازه‌های کتابخانه :

 
شیعه در اسلام (1385) / طباطبائی ، سیدمحمدحسین (1281 - 1360)، نویسنده
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهطباطبائی ، سیدمحمدحسین (1281 - 1360)، نویسنده
رده‌بندی کنگره :‭297/4172 ‭ط379ش
عنوان :شیعه در اسلام
تکرار نام مولف :تالیف محمدحسین طباطبائی ؛ با تصحیح‌، ترتیب‌، پانوشت و ویرایش محمدعلی کوشا
ناشر:تهران: دارالکتب الاسلامیه
سال نشر :1385
صفحه شمار:332 ص
قیمت :12000ریال

تعداد نظرات کاربران : . برای افزودن نظر خود کلیک نمایید.

رهبران راستین / هاشمی‌نژاد ، عبدالکریم، نویسنده
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسههاشمی‌نژاد ، عبدالکریم، نویسنده
رده‌بندی کنگره :‭297/4172 ‭ه291ر
عنوان :رهبران راستین
تکرار نام مولف :عبدالکریم هاشمی‌نژاد
ناشر:موسسه مطبوعاتی طوس

تعداد نظرات کاربران : . برای افزودن نظر خود کلیک نمایید.

درسهایی از: اصول دین (1361)
نوع مدرک:متون چاپی
رده‌بندی کنگره :‭297/4172 ‭ه998د
عنوان :درسهایی از: اصول دین
تکرار نام مولف :از هیئت تحریریه‌ی موسسه‌ی اصول دین
ناشر:تهران : اسلامی
سال نشر :1361
فروست :.....هیئت تحریریه‌ی موسسه‌ی اصول دین ؛ ۳
صفحه شمار:432 ص
قیمت :240 ریال

تعداد نظرات کاربران : . برای افزودن نظر خود کلیک نمایید.

عصر الظهور (بی تا) / کورانی ، علی، نویسنده
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهکورانی ، علی، نویسنده
رده‌بندی کنگره :‭297/462 ‭ک794ع
عنوان :عصر الظهور
تکرار نام مولف :بقلم علی الکورانی العاملی
ویرایش :[ویراست ؟]
ناشر:تبلیغات اسلامی
سال نشر :بی تا
صفحه شمار:ص 324

تعداد نظرات کاربران : . برای افزودن نظر خود کلیک نمایید.

بسوی قرآن و اسلام (بی تا) / انصاریان ، حسین، نویسنده
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهانصاریان ، حسین، نویسنده
رده‌بندی کنگره :‭297/483 ‭‭‮الف‬886ب
عنوان :بسوی قرآن و اسلام
تکرار نام مولف :[نوشته] حسین انصاریان ؛ مقدمه از یحیی نوری
ناشر:برهان
سال نشر :بی تا
صفحه شمار:ح‌، 444 ص

تعداد نظرات کاربران : . برای افزودن نظر خود کلیک نمایید.

علل گرایش به مادیگری (1357) / مطهری ، مرتضی (1298 - 1358)، نویسنده
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهمطهری ، مرتضی (1298 - 1358)، نویسنده
رده‌بندی کنگره :‭297/4814 ‭م634ع
عنوان :علل گرایش به مادیگری
تکرار نام مولف :مرتضی مطهری
ناشر:طوس
سال نشر :1357
صفحه شمار:[262] ص
قیمت :90 ریال

تعداد نظرات کاربران : . برای افزودن نظر خود کلیک نمایید.

حقوق بین الملل اسلامی (1344) / فارسی ، جلال‌الدین (1312-)، نویسنده
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهفارسی ، جلال‌الدین (1312-)، نویسنده
رده‌بندی کنگره :‭297/4834 ‭ف133ح
عنوان :حقوق بین الملل اسلامی
تکرار نام مولف :جلال‌الدین فارسی
ناشر:جهان ارا
سال نشر :1344
فروست :شرکت سهامی انتشار ؛ ۵۸
صفحه شمار:[256] ص
قیمت :60 ریال

تعداد نظرات کاربران : . برای افزودن نظر خود کلیک نمایید.

اقتصاد ما یا بررسیهائی درباره...
نوع مدرک:متون چاپی
رده‌بندی کنگره :‭297/4833 ‭ص477فلا
عنوان :اقتصاد ما یا بررسیهائی درباره...
تکرار نام مولف :محمدباقر صدر؛ ترجمه محمدکاظم موسوی
ناشر:قم : اسلامیه

تعداد نظرات کاربران : . برای افزودن نظر خود کلیک نمایید.

تاریخ الشیعه (1985م‌. = 1364) / مظفر ، محمدحسین، نویسنده
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهمظفر ، محمدحسین، نویسنده
رده‌بندی کنگره :‭297/53 ‭م641ت
عنوان :تاریخ الشیعه
تکرار نام مولف :تالیف محمدحسین المظفر
ناشر:بصیرتی
سال نشر :1985م‌. = 1364
صفحه شمار:ص 277

تعداد نظرات کاربران : . برای افزودن نظر خود کلیک نمایید.

امام علی مشعلی و دژی (1371) / کتانی ، سلیمان، نویسنده
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهکتانی ، سلیمان، نویسنده
رده‌بندی کنگره :‭297/951 ‭ک376فلا
عنوان :امام علی مشعلی و دژی
تکرار نام مولف :نوشته سلیمان کتانی ؛ ترجمه جلال‌الدین فارسی
ناشر:پیام اسلام
سال نشر :1371
فروست :برآبادی ؛ ۵۹
صفحه شمار:252 ص
ویژگی :نمودار
قیمت :2000 ریال

تعداد نظرات کاربران : . برای افزودن نظر خود کلیک نمایید.

صفحه بعدی

کاربران آنلاین :17